Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, số 15479 Do Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp ngày 18/4/2011 theo Quyết định số 6975/QĐ-SHTT Tên kiểu dáng: Can chế phẩm Bokashi trầu Nhóm tác giả: PGS.TS Nguyễn Quang Linh và cs Chủ bằng độc quyền: trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Tên nhãn hiệu: Bokashi trầu; số: 180499; Do Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp ngày 05/03/2012 theo Quyết định số 10914/QĐ-SHTT (gia hạn đến năm 2030) Tác giả: PGS.TS Nguyễn Quang Linh; trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Giấy chứng nhận nhãn hiệu: CSIT; số 29413 Do Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp ngày 04/01/2018 theo Quyết định số 631/QĐ-SHTT Nhóm tác giả: Nguyễn Quang Linh và cs Chủ văn bằng: Trung tâm Ươm tạo và Chuyển giao công nghệ – Đại học Huế  

Giấy chứng nhận nhãn hiệu: HU-GANTOMIX; số 380504 Do Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp ngày 03/3/2021 theo Quyết định số 17422/QĐ-SHTT Nhóm tác giả: Nguyễn Quang Linh và cs Chủ văn bằng: Đại học Huế

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, số 2704 Do Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp ngày 06/8/2021 theo Quyết định số 12883w/QĐ-SHTT Tên giải pháp: Quy trình nuôi bào chế chế phẩm dạng cốm dùng để điều trị phì đại tuyền tiền liệt lành tính Nhóm tác giả: GS.TS Trần Hữu Giàng và cs Tổ chức nghiên cứu: Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế Chủ sở hữu văn bằng:  Đại học Huế

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, số 2645 Do Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp ngày 12/5/2021 theo Quyết định số 7463w/QĐ-SHTT Tên giải pháp: Quy trình nuôi luân trùng Proales similis làm thức ăn cho ấu trùng cá biển Nhóm tác giả: Nguyễn Ngọc Phước và cs Chủ bằng độc quyền: trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Nhóm tác giả: Nguyễn Quang Linh và cs; Chủ sở hữu công nghệ: Đại học Huế Đơn vị nghiên cứu: Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế Đơn vị xúc tiến chuyển giao: Ban KHCN&QHQT Đại học Huế

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, số 2435 Do Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp ngày 25/8/2020 theo Quyết định số 12409w/QĐ-SHTT Tên giải pháp: Quy trình sản xuất giống cá căng (Terapon jarbuaForsskål, 1775) Nhóm tác giả: Nguyễn Quang Linh và cs Chủ sở hữu văn bằng: Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, số 2434; Do Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp ngày 25/8/2020 theo Quyết định số 12409w/QĐ-SHTT Tên giải pháp: Quy trình sản xuất giống cá dìa (Siganus guttatus Bloch,1787) theo phương pháp bán tự nhiên Nhóm tác giả: Nguyễn Quang Linh và cs Chủ sở hữu văn bằng: Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, số 3238 Do Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp ngày 11/7/2023 theo Quyết định số 53338/QĐ-SHTT Tên giải pháp: Quy trình nuôi bào chế chế phẩm dạng cốm dùng để điều trị phì đại tuyền tiền liệt lành tính Nhóm tác giả: GS.TS Hoàng Thị Thái Hòa và cs Tổ chức nghiên cứu: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế Chủ sở hữu văn bằng:  Đại học Huế

Giấy chứng nhận đăng ký Quyền tác giả Tác phẩm: Tiếng lòng, loại hình: Mỹ thuật ứng dụng Do Cục bản quyền tác giả cấp ngày 31/3/2021 theo Quyết định số 2075/2021/QTG Tác giả đồng thời là chủ sở hữu: PGS.TS Phan Thanh Bình, trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế

Giấy chứng nhận đăng ký Quyền tác giả Tác phẩm: Vẻ đẹp tự nhiên, loại hình: Tác phẩm tạo hình Do Cục bản quyền tác giả cấp ngày 09/5/2022 theo Quyết định số 3365/2022/QTG Tác giả đồng thời là chủ sở hữu: Võ Quang Phát, trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế