Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, số 2434 do Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp ngày 25/8/2020 theo Quyết định số 12409w/QĐ-SHTT

Tên giải pháp: Quy trình sản xuất giống cá dìa (Siganus guttatus Bloch,1787) theo phương pháp bán tự nhiên

Nhóm tác giả: Nguyễn Quang Linh và cs

Tổ chức nghiên cứu: Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế