Giấy chứng nhận NHHH số 29413 do Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp ngày 04/01/2018 theo Quyết định số 631/QĐ-SHTT

Tên nhãn hiệu: CSIT (Trung tâm Ươm tạo và Chuyển giao công nghệ – Đại học Huế)

Nhóm tác giả: Nguyễn Quang Linh và cs