Quy trình công nghệ sản xuất giống cá dìa Siganus guttatus (Bloch, 1787) theo phương pháp bán tự nhiên

Chủ sở hữu công nghệ: Bộ Khoa học và Công nghệ Tác giả: Nguyễn Quang Linh và cs Hiện trạng công nghệ: Chưa chuyển giao; Đơn vị tiếp nhận: Giá trị chuyển giao: 500.000.000 đ (Năm trăm triệu đồng) Đơn vị xúc tiến chuyển giao: Trung tâm Ươm tạo và Chuyển giao công nghệ