Can chế phẩm Bokashi trầu:  Số 15479- Cấp theo quyết định: 6975/QĐ – SHTT ngày 18.4.2011. (Tác giả: Nguyễn Quang Linh và cs)

Bằng độc quyền nhãn hiệu hàng hóa đối với logo Trung tâm Ươm tạo và Chuyển giao công nghệ, Đại học Huế mang thương hiệu “CSIT”.