Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, số 15479 do Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp ngày 18/4/2011 theo Quyết định số 6975/QĐ-SHTT

Tên kiể dáng: Can chế phẩm Bokashi trầu

Nhóm tác giả: PGS.TS Nguyễn Quang Linh và cs

Chủ bằng độc quyền: trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế