Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, số 2704 do Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp ngày 06/8/2021 theo Quyết định số 12883w/QĐ-SHTT

Tên giải pháp: Quy trình nuôi bào chế chế phẩm dạng cốm dùng để điều trị phì đại tuyền tiền liệt lành tính

Nhóm tác giả: GS.TS Trần Hữu Giàng và cs

Chủ bằng độc quyền:  Đại học Huế