Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, số 2435 do Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp ngày 25/8/2020 theo Quyết định số 12484w/QĐ-SHTT

Tên giải pháp: Quy trình sản xuất giống cá căng Terapon jarbua (Forsskal, 1775)

Nhóm tác giả: Nguyễn Quang Linh và cs

Tổ chức nghiên cứu: Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế