Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, số 2435

Do Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp ngày 25/8/2020 theo Quyết định số 12409w/QĐ-SHTT

Tên giải pháp: Quy trình sản xuất giống cá căng (Terapon jarbuaForsskål, 1775)

Nhóm tác giả: Nguyễn Quang Linh và cs

Chủ sở hữu văn bằng: Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế