Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, số 2704 Do Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp ngày 06/8/2021 theo Quyết định số 12883w/QĐ-SHTT Tên giải pháp: Quy trình nuôi bào chế chế phẩm dạng cốm dùng để điều trị phì đại tuyền tiền liệt lành tính Nhóm tác giả: GS.TS Trần Hữu Giàng và cs Tổ chức nghiên cứu: Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế Chủ sở hữu văn bằng:  Đại học Huế

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, số 2645 Do Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp ngày 12/5/2021 theo Quyết định số 7463w/QĐ-SHTT Tên giải pháp: Quy trình nuôi luân trùng Proales similis làm thức ăn cho ấu trùng cá biển Nhóm tác giả: Nguyễn Ngọc Phước và cs Chủ bằng độc quyền: trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Nhóm tác giả: Nguyễn Quang Linh và cs; Chủ sở hữu công nghệ: Đại học Huế Đơn vị nghiên cứu: Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế Đơn vị xúc tiến chuyển giao: Ban KHCN&QHQT Đại học Huế

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, số 2435 Do Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp ngày 25/8/2020 theo Quyết định số 12409w/QĐ-SHTT Tên giải pháp: Quy trình sản xuất giống cá căng (Terapon jarbuaForsskål, 1775) Nhóm tác giả: Nguyễn Quang Linh và cs Chủ sở hữu văn bằng: Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, số 2434; Do Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp ngày 25/8/2020 theo Quyết định số 12409w/QĐ-SHTT Tên giải pháp: Quy trình sản xuất giống cá dìa (Siganus guttatus Bloch,1787) theo phương pháp bán tự nhiên Nhóm tác giả: Nguyễn Quang Linh và cs Chủ sở hữu văn bằng: Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, số 3282 Do Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp ngày 11/7/2023 theo Quyết định số 53338/QĐ-SHTT Tên giải pháp: Quy trình sản xuất phân bón lá sinh học từ thực vật thủy sinh Nhóm tác giả: GS.TS Hoàng Thị Thái Hòa và cs Tổ chức nghiên cứu: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế Chủ sở hữu văn bằng:  Đại học Huế