Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, số 2645

Do Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp ngày 12/5/2021 theo Quyết định số 7463w/QĐ-SHTT

Tên giải pháp: Quy trình nuôi luân trùng Proales similis làm thức ăn cho ấu trùng cá biển

Nhóm tác giả: Nguyễn Ngọc Phước và cs

Chủ bằng độc quyền: trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế