Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, số 15479 Do Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp ngày 18/4/2011 theo Quyết định số 6975/QĐ-SHTT Tên kiểu dáng: Can chế phẩm Bokashi trầu Nhóm tác giả: PGS.TS Nguyễn Quang Linh và cs Chủ bằng độc quyền: trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế