Tên nhãn hiệu: Bokashi trầu; số: 180499; Do Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp ngày 05/03/2012 theo Quyết định số 10914/QĐ-SHTT (gia hạn đến năm 2030) Tác giả: PGS.TS Nguyễn Quang Linh; trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Giấy chứng nhận nhãn hiệu: CSIT; số 29413 Do Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp ngày 04/01/2018 theo Quyết định số 631/QĐ-SHTT Nhóm tác giả: Nguyễn Quang Linh và cs Chủ văn bằng: Trung tâm Ươm tạo và Chuyển giao công nghệ – Đại học Huế  

Giấy chứng nhận nhãn hiệu: HU-GANTOMIX; số 380504 Do Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp ngày 03/3/2021 theo Quyết định số 17422/QĐ-SHTT Nhóm tác giả: Nguyễn Quang Linh và cs Chủ văn bằng: Đại học Huế