– Thành phần: Hiệu giá kháng thể Anti-PirAB ≥ 3.200
– Mục đích sử dụng: Phòng trị bệnh hoại tử gan tụy cấp tính do vi khuẩn Vibrio spp. gây
ra trên tôm thẻ chân trắng.
– Cách sử dụng: Phối trộn vào thức ăn công nghiệp cho tôm ăn, theo liều lượng như sau:
+ Phòng bệnh: 05 – 10g chế phẩm/1kg thức ăn, cho ăn tôm ăn thức ăn có bổ sung
chế phẩm 3 ngày/01 lần.
+ Trị bệnh: 25 – 50g chế phẩm/1kg thức ăn, cho ăn tôm ăn thức ăn có bổ sung chế
phẩm 1 ngày/01 lần.
– Quy cách đóng gói: 500 g/gói