Quy trình này được sử dụng để tổng hợp vật liệu SnO2 từ vỏ cua và các chất khác, được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau của khoa học và đời sống nhất là vật liệu nano, chúng có tác dụng làm chất xúc tác, chất bán dẫn,…làm ật liệu có khả năng cảm biến khí NO2

Nhóm tác giả:  TS. Đặng Thị Thanh Nhàn và cs;

Chủ sở hữu công nghệ: Đại học Huế

Đơn vị nghiên cứu sản phẩm: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Đơn vị xúc tiến chuyển giao: Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ Quốc tế – Đại học Huế