Sản phẩm: Dung dịch hạt nano cacbon và quy trình chế tạo

Hạt nano cacbon: kích thước từ 2,8 – 19,6 nm

Mục đích sử dụng: nhuộm huỳnh quang tế bào gốc trung mô (MSCs)

Lĩnh vực áp dụng: sinh học và y học

Nhóm tác giả: PGS. TS. Ngô Khoa Quang và cs;

Chủ sở hữu công nghệ: Đại học Huế

Đơn vị nghiên cứu sản phẩm: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Đơn vị xúc tiến chuyển giao: Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ Quốc tế