Máy thu hoạch củ ném được sử dụng để cơ giới hóa khâu thu hoạch củ ném được trồng trên đất cát tại Thừa Thiên Huế. Máy có kết cấu đơn giản, dễ dàng vận hành, chi phí hợp lý cho người nông dân trồng ném

Máy được liên kết treo với máy kéo bánh lốp, công suất từ 2450 HP

TT Chức năng Thông số kỹ thuật
1 Năng suất máy, ha/h 0,3
2 Vận tốc làm việc trung bình , km/h 3,0
3 Tốc độ làm việc của sàng rôto, (km/h)/tốc độ quay
của s
àng rôto, (vg/ph)
3,3/88
4 Biên độ lắc (mm)/tần số lắc của sàng lắc (lần/phút) 50/150
5 Độ ẩm đất khi làm việc, % <15
6 Hiệu suất đào %, >90
7 Hiệu suất phân ly đất, % >96
8 Mức độ hư hại củ, % <2
9 Tốc độ trục thu công suất, vg/ph 540
10 Liên kết với máy kéo Treo/nửa treo
11 Nguồn động lực Máy kéo Kubota 24-35 hP
12 Phạm vi làm việc của máy Thu hoạch ném trên đất
cát