• Quy trình: SQuy trình tạo chế phẩm vi sinh vật đối kháng vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus gây bệnh trê tôm, cá
  • Đề tài: Nghiên cứu tạo chế phẩm vi sinh đối kháng Vibrio sp. nhằm phòng trị bệnh trên tôm, cá; mã số: CT-2018-DHH-06
  • Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Đức Huy
  • Tổ chức chủ trì: Đại học Huế
  • Tổ chức thực hiện: Viện Công nghệ sinh học
  • Tổ chức sử dụng, xúc tiến thương mại: Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế
  • Giá trị chuyển giao: thương lượng
  • Điện thoại: 0234.3845799; di động: 0976556927