• Quy trình: Quy trình tạo bộ KIT phát hiện vi khuẩn Vibrio gây bệnh lở loét cho cá biển
  • Đề tài: Nghiên cứu chế tạo Kit phát hiện vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus gây bệnh lở loét ở cá; mã số: CT-2018-DHH-03
  • Chủ nhiệm: TS. Huỳnh Văn Chương
  • Tổ chức chủ trì: Đại học Huế
  • Tổ chức thực hiện: Viện Công nghệ sinh học
  • Tổ chức sử dụng, xúc tiến thương mại: Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế
  • Giá trị chuyển giao: thương lượng
  • Điện thoại: 0234.3845799; di động: 0976556927