– Thành phần: Dầu lạc nguyên chất, cao chiết tỏi 900 µg/L
– Mục đích sử dụng: Dùng làm thực phẩm
– Cách sử dụng: Thích hợp chiên, xào, trộn salad, làm sốt,..

– Thời hạn: 7 tháng