Sản phẩm: Phân bón hữu cơ và phân bón thủy canh từ cây chùm ngây

Tác dụng: cải tạo đất giúp đất tơi xốp, thông thoáng

Lĩnh vực áp dụng: nông nghiệp, phân bón bổ sung cho các loại cây trồng ngắn ngày, cây rau, trồng rau theo hệ thống thủy canh;

Nhóm tác giả: PGS.TS Trương Thị Hồng Hải và cs;

Chủ sở hữu công nghệ: Đại học Huế

Đơn vị nghiên cứu sản phẩm: Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

Đơn vị xúc tiến chuyển giao: Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ Quốc tế

Sản phẩm phân bón hữu cơ chùm ngây HUIB – MORIFER đã được đăng công báo sở hữu công nghiệp số 392, tập A – quyển 3 (11.2020)