Giấy chứng nhận đăng ký Quyền tác giả

Tên tác phẩm: Hình thức thể hiện trên bộ đồ chơi lắp ghép dành cho trẻ em, loại hình: Mỹ thuật ứng dụng

Do Cục bản quyền tác giả cấp ngày 08/12/2021 theo Quyết định số 8938/2021/QTG

Tác giả đồng thời là chủ sở hữu: Phạm Đăng Nhật Thái, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế