Nhóm tác giả: Nguyễn Quang Linh và cs; Chủ sở hữu công nghệ: Đại học Huế Đơn vị nghiên cứu: Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế Đơn vị xúc tiến chuyển giao: Ban KHCN&QHQT Đại học Huế