• Quy trình: Quy trình sản xuất kháng thể VIBFISH phòng và trị bệnh lở loét do Vibrio parahaemolyticus gây ra trên cá biển
  • Đề tài: Nghiên cứu chế tạo kháng thể phòng trị bệnh lở loét do vi khuẩn Vibrio sp. gây ra ở cá; mã số: CT-2018-DHH-05
  • Chủ nhiệm: ThS. Đặng Thanh Long
  • Tổ chức chủ trì: Đại học Huế
  • Tổ chức thực hiện: Viện Công nghệ sinh học
  • Tổ chức sử dụng, xúc tiến thương mại: Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế
  • Điện thoại: 0234.3845799; di động: 0976556927