Nhóm tác giả: Phạm Đăng Nhật Thái và cs Đơn vị: trường Đại học Khoa học, Đại học Huế Thuộc đề tài: Đánh giá thực trạng và định hướng bảo tồn, phát huy giá trị kiến trúc đình làng tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế Mã số: DHH2019-01-156 Đơn vị xúc tiến chuyển giao: Ban [...]