Nhãn hiệu hàng hóa: Chế phẩm sinh học Bokashi trầu: MS4 – 2010 – 16581- Quyết định: 10914/QĐ – SHTT ngày 05.3.2012. (Tác giả: Nguyễn Quang Linh và cs)